Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Pieniądze z wnioskami o dofinansowanie i długopisy

Jakie są dofinansowania do wymiany pieca gazowego?

W Polsce działają różne programy oferujące dofinansowania do wymiany starego pieca na bardziej ekologiczne formy ogrzewania. W ramach tej formy wsparcia możesz otrzymać zwrot części środków związanych m.in. z zakupem kotła gazowego czy pompy ciepła. Na co można wymienić stary system grzewczy? Jakie są dofinansowania do wymiany pieca gazowego? Dowiesz się tego z poniższego opracowania.

Na co można uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze?

W ramach programu Czyste Powietrze, finansowanego z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, możesz uzyskać dotację m.in. na: 

  • instalację odnawialnych źródeł energii, 
  • likwidację pieców i kotłów na paliwo stałe,
  • zakup i montaż nowych urządzeń, które spełniają wymogi programu. 

Jednym z elementów programu jest dofinansowanie do wymiany starego pieca na kocioł gazowy. Oprócz tego, do pieca gazowego możesz otrzymać również zniżkę z ulgi termomodernizacyjnej, odliczając w ten sposób koszty inwestycji od PIT. 

Dofinansowanie do wymiany pieca na gazowy przyznawane jest przy jednorazowej wymianie kopciucha i wiąże się z rezygnacją z dalszego użytkowania go w domu. Program Czyste Powietrze obejmuje możliwość wymiany starego kopciucha na nowy piec gazowy, nawet jeśli w budynku znajduje się inne urządzenie na to paliwo. Osoba składająca wniosek musi wtedy udowodnić, że nie korzystała z tego pieca gazowego, a do ogrzewania służył podlegający wymianie kopciuch.

Jak duże dofinansowanie można otrzymać do pieca gazowego?

Podstawowy poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2023 roku wynosi 40% kosztów inwestycji. Do tych kosztów nie można jednak wliczyć VAT-u. Oznacza to, że na kocioł gazowy, który zastąpi kopciucha, można uzyskać maksymalnie 6,1 tys. zł. 

Dla tego progu dotacji konieczne jest wykazanie rocznego dochodu w wysokości nie większej niż 135 tysięcy złotych. Podwyższony poziom dofinansowania przeznaczony jest natomiast dla osób o niższych dochodach. 

Aby uzyskać dotację, należy mieć zaświadczenie z gminy o dochodach w wysokości odpowiednio: dla gospodarstwa wieloosobowego maksymalnie 1894 złote na osobę, a jednoosobowego maksymalnie 2651 złotych. W ramach tego progu maksymalnie można uzyskać zwrot 70% kosztów, czyli 10,7 tysiąca złotych. Program przewiduje także najwyższy poziom dofinansowania, gdy dochody nie przekraczają kolejno 1090 zł w gospodarstwach jednoosobowych i 1526 zł na osobę w wieloosobowych. W takiej sytuacji dotacja na ekologiczne źródło ogrzewania wynosi 100% kosztów, czyli do 15,3 tysiąca złotych.

W ramach jakiego programu można otrzymać środki na wymianę pieca gazowego?

Dofinansowanie do wymiany pieca gazowego można uzyskać nie tylko w ramach programu Czyste Powietrze, ale także innych. Przykładem mogą być dotacje PGNiG, które obliczane są indywidualnie dla każdego przypadku. Nie są to jednak duże kwoty tak jak w przypadku rządowego programu na wymianę źródła ciepła. W niektórych województwach funkcjonuje także program Ogrzej się z TAURONEM 2023, oferujący dopłaty do wymiany kopciucha na piec gazowy lub pompę ciepła. 

Żaden program nie zapewnia jednak możliwości dofinansowania wymiany starego pieca gazowego na nowy, czy zamiany takiego pieca na pompę ciepła. Warto jednak pamiętać, że zasady korzystania z kolejnych edycji programów ulegają zmianie. Możliwe jest wystąpienie w przyszłości takiej formy wsparcia, o ile będzie ona zgodna z dokumentami programowymi UE i krajowymi. 

Co warte podkreślenie – istnieje możliwość skorzystania z pomocy profesjonalnej firmy który realizuje dofinansowanie przez klienta. DUNEKO jako jedyna firma w Polsce, wypełnia wszystkie wnioski za klienta oraz bazując na wieloletnim doświadczeniu i tysiącach przyznanych dofinansowań, gwarantuje uzyskanie dotacji.

Podsumowanie

Wymienione wyżej programy wsparcia oferują możliwość uzyskania dofinansowania na zakup nie tylko pieca gazowego, ale także pompy ciepła. Dotyczy to jednak wyłącznie termomodernizacji budynków. Natomiast na zakup pomp ciepła do nowego domu można uzyskać środki z programu Moje Ciepło. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest budowanie domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Środki uzyskuje się na zakup i montaż pomp ciepła. Wysokość dotacji wynosi od 7 do 21 tysięcy złotych.

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *