Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Mój prąd dofinansowanie - pieniądze i kabel z prądem
|

Dofinansowanie Mój Prąd – jak otrzymać i co można zyskać?

Dofinansowanie Mój Prąd ma na celu zachęcenie Polaków do instalowania alternatywnych źródeł zasilania w swoich domach. Dzięki niemu ma się zwiększyć ilość mikroinstalacji fotowoltaicznych, a także magazynów energii elektrycznej czy ciepła. Wszystko to ma się bezpośrednio przełożyć na efektywne zarządzanie energią w gospodarstwach domowych. Sprawdź, jak pozyskać środki z programu i w jaki sposób je wykorzystać. 

Program Mój Prąd – na czym polega? 

Program Mój Prąd ma za zadanie wspierać energię prokonsumencką, czyli wytwarzaną przez użytkowników. Ma również zachęcać do tego, by zarządzać wytworzonymi zasobami w efektywny sposób, co ma przełożyć się na większe oszczędności, a także wywrzeć pozytywny wpływ na środowisko. Więcej prądu czy ciepła pochodzącego z OZE (odnawialnych źródeł energii), to mniejsza ilość gazów cieplarnianych wyprodukowanych w procesie spalania węgla w elektrowniach. Dzięki programowi na terenie całej Polski mają powstać liczne mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 kWh do 10 kWh, ale nie tylko. Założenia projektu dotyczą również: 

 • budowania magazynów ciepła,
 • budowania magazynów energii elektrycznej (ich pojemność powinna wynosić co najmniej 2 kWh), 
 • wdrażania systemów zarządzania energią domową Home Energy Management System oraz Energy Management System

Beneficjenci programu mają wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, a jej nadwyżkę magazynować i przekazywać do sieci. 

Kto jest uprawniony do skorzystania z programu Mój Prąd? 

Do skorzystania z programu jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 • wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby – ma własną instalację fotowoltaiczną, 
 • zawarła umowę dotyczącą wprowadzania do sieci elektrycznej energii pochodzącej z mikroinstalacji lub umowę dotyczącą sprzedaży energii elektrycznej, 
 • rozlicza się w formie net-billing (to rozliczenie kosztowe, opierające się na sprzedawaniu nadwyżek energii i kupowaniu energii elektrycznej ze środków pochodzących ze sprzedaży energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej).

Jeśli chociaż jeden z warunków nie jest spełniony, uzyskanie dofinansowania nie będzie możliwe. Przed przystąpieniem do programu warto przeanalizować swoją sytuację. Upewnisz się, że spełniasz konkretne wymogi lub dokonasz zmian, które umożliwią pozytywne rozpatrzenie wniosku w przyszłości. 

Ile można otrzymać z programu Mój Prąd? 

Maksymalna kwota finansowania, w przypadku jednego przedsięwzięcia, to 20 500 złotych. Na tę sumę składają się koszty: 

 • instalacji PV (paneli fotowoltaicznych) – możesz zamontować instalację fotowoltaiczną, do której dopłata wyniesie 6 000 złotych lub nawet 7 000 złotych w przypadku zastosowania dodatkowo innych rozwiązań; 
 • magazynu ciepła – dopłaty mogą wynosić do 5 000 złotych, 
 • magazynu energii elektrycznej – maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 16 000 złotych, 
 • systemów zarządzania energią – dopłaty wyniosą do 3 000 złotych. 

Mój Prąd 4.0 czy 5.0 (w zależności od tego, której edycji programu dotyczy wniosek) pozwala sfinansować maksymalnie połowę inwestycji, jaką jest mikroinstalacja fotowoltaiczna czy magazyny ciepła. Pozostała część środków powinna pochodzić od inwestora. Koszty kwalifikowane, podlegające dofinansowaniu, dotyczą zarówno zakupu sprzętu, jak i jego montażu. 

Co przygotować do wniosku o dofinansowanie? 

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie z programu Mój Prąd, trzeba mieć profil zaufany lub e-dowód. Dokumenty są bowiem wysyłane i przyjmowane jedynie przez Internet. Przed przystąpieniem do procedury przygotuj następujące elementy: 

 • kopię faktury wystawionej przez dostawcę i montera instalacji fotowoltaicznej, 
 • dowód potwierdzający opłacenie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej (dowód zapłaty, potwierdzenie przelewu lub oświadczenie o przyjęciu płatności, jeśli ta polegała na przekazaniu gotówki), 
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, który potwierdzi, że zamontowałeś licznik wraz z numerem PPE (Punktu Poboru Energii), 
 • Twoje oświadczenie o dokonaniu zapłaty za elementy podlegające finansowaniu, 
 • zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się poprzez net-billing, 
 • protokół potwierdzający odbiór prac od firmy, której zleciłeś ich realizację. 

Przed przystąpieniem do uzupełniania wniosku upewnij się, że zgromadziłeś wszystkie dokumenty. Sprawdź, czy ich treść jest zgodna ze stanem faktycznym. Zeskanuj dokumenty – możesz to zrobić za pomocą skanera lub zwykłej aplikacji na telefon do skanowania dokumentów. Upewnij się, że treść faktur czy oświadczeń jest wyraźna i pozwala na pozytywne rozpatrzenie wniosku. 

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie? 

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, wybierz jedną z form jego przesłania. Może to być: 

 • Generator Wniosków o Dofinansowanie,
 • login.gov.pl.

Wybierz opcję, która jest dla Ciebie wygodniejsza. Upewnij się, że masz login i hasło uprawniające do zarządzania swoim kontem. Na profil gov.pl możesz się zalogować również poprzez podpis kwalifikowany, profil zaufany czy e-dowód. 

Po wybraniu wniosku, który chcesz złożyć, przejdź do jego uzupełniania. Pamiętaj, by podawać w treści dokumentu informacje zgodne ze stanem faktycznym. Wówczas procedura odbędzie się bez konieczności wycofywania wniosku. W razie błędu na kolejnych etapach będziesz miał możliwość złożenia uzupełnienia. Lepiej jednak uniknąć stresu związanego z tą czynnością i przyśpieszyć czas rozpatrywania dokumentów, dbając o ich kompletność i zgodność z wymogami programowymi. Pamiętaj też, że nie należy wysyłać dokumentacji papierowej – taka nie zostanie pozytywnie rozpatrzona. Dokumenty wysyłane listownie czy mailem są automatycznie odrzucane. 

Po uzupełnieniu wniosku dołącz do niego wymagane załączniki (wskazane wcześniej). Następnie podpisz wniosek poprzez podpis zaufany, e-dowód lub certyfikat kwalifikowany. Prześlij gotowy dokument i upewnij się, że otrzymałeś potwierdzenie tego, że procedura została pozytywnie zakończona. 

Usługa składania wniosku jest w pełni bezpłatna. Jednak kluczowym okazuje się poprawne wypełnienie dokumentacji oraz perfekcyjna znajomość zasad aby nie zostać zdyskwalifikowanym do dotacji bądź nie otrzymać zbyt małej puli. W tym celu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego partnera jak DUNEKO. Zrealizowaliśmy tysiące dotacji i wiemy jak skutecznie je uzyskać – mamy 100 % skuteczności oraz realizujemy je za klienta bezpłatnie w ramach zamówienie naszych pomp które maja najwyższą wydajność energetyczną A +++.

FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Mój Prąd 

 1. Jak działa system rozliczania programu? 

System rozliczania programu jest bardzo prosty. Polega na tym, że do wniosku o dofinansowanie z programu Mój Prąd są załączone dokumenty. Potwierdzają one, że inwestor poniósł konkretne koszty w związku z zakupem i montażem poszczególnych elementów mikroinstalacji fotowoltaicznej, magazynów ciepła czy energii. Nie musisz więc przygotowywać żadnych dodatkowych audytów czy wycen. Wystarczą dokumenty, które potwierdzą, co, kiedy i za ile zostało zrobione.

 1. Jak sprawdzić status wniosku? 

Status wniosku sprawdzisz na stronie mojprad.gov.pl. Wystarczy kliknąć napis związany z wnioskiem, aby zostać przekierowanym do informacji o jego przetwarzaniu. Możesz także wpisać swój numer punktu poboru energii, aby poznać interesujące Cię dane. 

 1. Ile trwa rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie na magazyn ciepła czy mikroinstalację PV? 
Czas oczekiwania na decyzję w związku z programem Mój Prąd może wynosić nawet 300 lub 350 dni (jeśli zostaniesz wezwany do uzupełnienia braków). Często procedura jest rozpatrywana szybciej, ale zależy to przede wszystkim od ilości złożonych wniosków. 

W związku z tym warto jak najszybciej przeprowadzić budowę magazynów energii czy mikroinstalacji PV, aby móc wkrótce złożyć wniosek. Warto przy tym pamiętać, że ilość środków, którymi dysponuje podmiot obsługujący projekt, jest ograniczona. Im dłużej czekasz, tym większe ryzyko, że środki zostaną wyczerpane. 

Dofinansowanie na instalację PV i magazyny z energią elektryczną – czy to się opłaca? 

Dofinansowanie mikroinstalacji PV wraz z magazynami ciepła to opłacalna procedura dla inwestorów. Dzięki niej możesz zaoszczędzić nawet do 50% środków przeznaczonych na tego rodzaju przedsięwzięcie. Nie musisz samodzielne finansować zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, ponieważ możesz skorzystać ze środków pochodzących z programu. Dzięki temu zyskujesz, a jednocześnie dbasz o samodzielność energetyczną. 

Mikroinstalacja fotowoltaiczna czy magazyny ciepła przynoszą realne oszczędności. Umożliwiają: 

 • ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją budynku – przez większość czasu zużywasz prąd z OZE, którego produkcja nic Cię nie kosztuje;
 • ograniczenie kosztów wynikających z działania systemów grzewczych – jeśli masz pompę ciepła czy maty grzewcze, program Mój Prąd uczyni z nich praktycznie bezkosztowe systemy;
 • dostosowanie funkcjonowania budynku do współczesnych potrzeb – polityka energetyczna Polski i całej Unii Europejskiej wymaga stosowania odnawialnych źródeł energii do ogrzania budynków. Pojawia się również coraz więcej deklaracji o wdrażaniu kolejnych działań z zakresu zielonej polityki energetycznej; 
 • uzyskanie niezależności energetycznej – możesz uniezależnić się od zmieniających się cen prądu, problemów z dostawą energii, przyłączami czy limitami nakładanymi przez dostawców;
 • szybki zwrot kosztów poniesionych w związku z inwestycją – w ramach programu priorytetowego otrzymasz do 50% zwrotu kosztów, które poniosłeś. W ciągu kilku lat, w związku z oszczędnościami generowanymi przez system, odzyskasz pozostałe zainwestowane pieniądze. 

Istotnym czynnikiem, o którym również warto pamiętać w kontekście Programu Mój Prąd 4.0, jest to, że jego wdrażanie realnie wpływa na poprawę sytuacji związanej z wytwarzaniem nadmiernej ilości gazów cieplarnianych. Energia pochodząca z OZE, w tym wypadku z promieni słonecznych, nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko. Jej wykorzystanie czy magazynowanie ogranicza produkcję i pobór prądu z elektrowni, do którego wytworzenia konieczna jest produkcja dużej ilości CO2. 

Podsumowanie 

Dofinansowanie z programu Mój Prąd pozwala na stworzenie infrastruktury do wytwarzania i magazynowania energii. Możesz zyskać nawet 50% zwrotu środków, które zainwestujesz w mikroinstalację PV, magazyny energii, magazyny ciepła czy systemy zarządzania energią. Udział w programie jest bezpłatny, a cała procedura przejrzysta. Wystarczy złożyć wniosek, dodać niezbędne załączniki, a następnie czekać na decyzję i wypłatę środków.

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *