Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Pompa ciepła

Dofinansowanie pompy ciepła 2024 – zasady programu „Czyste Powietrze”

Inwestorzy, którzy planują wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i montaż nowoczesnych rozwiązań, takich jak pompy ciepła, mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wraz z początkiem 2024 roku wprowadzono pewne zmiany, na które warto zwrócić uwagę. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z dotacji.

„Czyste Powietrze 2024” – pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna oraz termomodernizacja

„Czyste Powietrze” to rządowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. Przewiduje on możliwość otrzymania dotacji na wymianę starych oraz nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe na nowoczesne urządzenia spełniające restrykcyjne normy. Co ważne, program ten obejmuje także kompleksową termomodernizację budynku, która pozwala zmniejszyć stratę ciepła. Dotację można również uzyskać na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne.

Efektywność energetyczna budynków – dlaczego trzeba o nią zadbać?

Zastosowanie nowoczesnych źródeł ciepła nie tylko poprawia komfort termiczny domowników, ale także jest konieczne ze względu na przepisy prawa. Zgodnie z nimi można stosować kotły na paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, ale pod warunkiem, że jest to urządzenie o odpowiedniej klasie. Poszczególne województwa wprowadziły konkretne terminy, do których niezbędna jest wymiana pieca. Zamiast kotła klasy 5 warto jednak rozważyć zakup pompy ciepła. Urządzenia oferowane przez firmę Duneko wyróżniają się efektywnością oraz wysoką żywotnością. Dzięki nim Twoje gospodarstwo domowe będzie korzystało z odnawialnych źródeł ciepła, a wszyscy domownicy skorzystają na tej decyzji.

Dzięki dofinansowaniu instalacji fotowoltaicznej możesz korzystać z energii wytwarzanej z promieniowania słonecznego. W ten sposób pompa ciepła będzie zasilana darmowym prądem. Wpłynie to korzystnie na oszczędności całego gospodarstwa domowego. Z kolei przeprowadzenie termomodernizacji zmniejszy straty ciepła, co również ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wydatków związanych z ogrzewaniem.

Musisz mieć na uwadze to, że w niektórych sytuacjach, np. podczas sprzedaży domu, niezbędne jest sporządzenie świadectwa energetycznego. Budynki charakteryzujące się niską efektywnością energetyczną są zdecydowanie mniej warte niż te, w których zadbano m.in. o odpowiednią termomodernizację. Skorzystaj z dopłaty do pomp ciepła 2024 i ciesz się korzyściami, jakie daje to rozwiązanie.

Dofinansowanie pompy ciepła 2024 w ramach programu „Czyste Powietrze” – na co przeznaczyć dotację?

Beneficjentami programu „Czyste Powietrze” zaplanowanego na 2024 rok i kolejne lata są właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Oznacza to, że adresaci programu są tacy sami, jak w poprzedniej edycji.

Środki finansowe otrzymane w ramach programu możesz przeznaczyć m.in. na:

 • podłączenie domu do sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem przyłącza;
 • zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda, powietrznej i gruntowej;
 • zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • zakup i montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • instalację centralnego ogrzewania;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

O tym, jak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Polski cieszy się ten program, świadczą statystyki złożonych wniosków oraz wypłaconych środków finansowych. Od początku jego istnienia do 29 grudnia 2023 roku prezentowały się one następująco:

 • 754 290 złożonych wniosków,
 • 21 449 339 767 zł dofinansowania.

Są to świetne wyniki, które obrazują, jak wiele osób decyduje się na skorzystanie z dofinansowania wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

Pompa ciepła i dofinansowanie w 2024 roku w ramach programu „Czyste Powietrze” – najważniejsze zmiany

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w najnowszej edycji programu obowiązującej od początku 2024 roku zakłada zwiększenie wymagań dotyczących urządzeń grzewczych. Większymi restrykcjami są objęte przede wszystkim pompy ciepła oraz kotły na pellet. Został opracowany szczegółowy plan sprawdzania ich poszczególnych parametrów.

Przed wyborem pompy ciepła trzeba sprawdzić, czy jest ona na liście zielonych urządzeń i materiałów ZUM. Spis powstaje we współpracy z producentami, którzy zgłaszają swoje sprzęty. Po ich weryfikacji są one umieszczane na liście, o ile spełniają konkretne wymogi. Wykaz jest dostępny w Internecie i ma stanowić pomoc dla potencjalnych beneficjentów programu. Dzięki temu mogą oni sprawdzić, czy urządzenie, które planują kupić, wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku.

W celu ograniczenia działań związanych ze sprzedażą pomp ciepła, które w rzeczywistości nie mają parametrów określonych przez producentów, NFOŚiGW przygotował dodatkowe wytyczne, które wejdą w życie 1 kwietnia 2024 roku. Dotację będzie można uzyskać wyłącznie na pompy ciepła wpisane na zaktualizowaną listę ZUM.

Głównym celem wprowadzenia zmian jest przede wszystkim ochrona beneficjentów, aby mieli oni pewność, że nabywają wyłącznie urządzenia najwyższej jakości. Poniżej znajdziesz zestawienie najważniejszych zmian związanych z najnowszą edycją programu „Czyste Powietrze”.

 • Dotację będzie można otrzymać wyłącznie na urządzenia o parametrach technicznych, które zostały potwierdzone w niezależnych akredytowanych laboratoriach usytuowanych na terenie Unii Europejskiej lub w kraju należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Wyniki badań muszą być zgodne z danymi zawartymi na etykiecie energetycznej lub w karcie produktu. Laboratoria muszą stosować akredytowane metody badawcze zgodne z normami: EN 14511, EN 14825, EN 12102.
 • W ramach programu kosztem kwalifikowanym będzie mogła być wyłącznie pompa ciepła wpisana na listę zielonych urządzeń i materiałów. Dodatkowo wszystkie urządzenia, które są na niej uwzględnione, będą musiały mieć raport z badań wspomnianych w powyższym punkcie.
 • Okres przejściowy zmian, które wejdą w życie, będzie trwał do 1 kwietnia 2024 roku. W tym czasie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) zweryfikuje, czy pompy ciepła umieszczone na liście ZUM spełniają nowe wymogi programu „Czyste Powietrze”. Będzie się to odbywało na podstawie dostarczonych raportów z badań. Po wejściu w życie znowelizowanych zasad na liście ZUM pozostaną wyłącznie urządzenia z pozytywną weryfikacją.

Pompy ciepła od firmy Duneko to urządzenia z certyfikatem Eurovent, czyli świadectwem zgodności z normami jakości. Spełniają także restrykcyjne unijne normy. Wybierając je, masz pewność, że Twój dom będzie ogrzewany efektywnie oraz oszczędnie.

Nowe wymogi techniczne dla pomp ciepła – program „Czyste Powietrze” w 2024 roku

Szczegółowe wymogi techniczne, które muszą spełnić różne rodzaje pomp ciepła, aby mogły być objęte dofinansowaniem w ramach programu „Czyste Powietrze” w 2024 roku, znajdziesz poniżej.

Pompa ciepła powietrze-wodaUrządzenie to musi mieć minimalną klasę efektywności energetycznej A+ w temperaturze zasilania 55°C.Wersje niskotemperaturowe nie są objęte dotacją.
Pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznejUrządzenie to musi mieć minimalną klasę efektywności energetycznej A++ w temperaturze zasilania 55°C.Wersje niskotemperaturowe nie są objęte dotacją.
Pompa ciepła powietrze-powietrzeUrządzenie to musi mieć minimalną klasę efektywności energetycznej A+ dla klimatu umiarkowanego.
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznejUrządzenie to musi mieć minimalną klasę efektywności energetycznej A++ w temperaturze zasilania 55°C.Wersje niskotemperaturowe nie są objęte dotacją.
Pompa ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowejUrządzenie to musi mieć minimalną klasę efektywności energetycznej A.

Wszystkie wymogi muszą być potwierdzone wspomnianymi już badaniami w akredytowanych jednostkach, a poszczególne urządzenia wpisane na listę ZUM.

Dotacja do pompy ciepła 2024 w ramach programu „Czyste Powietrze” – progi dofinansowania

W 2024 roku nadal będzie obowiązywał podział na trzy poziomy dofinansowania:

 • podstawowy,
 • podwyższony,
 • najwyższy.

Na to, kto może z nich skorzystać, wpływa wysokość dochodów. Poszczególne progi prezentują się w następujący sposób:

 • próg podstawowy (grupa 1) – dla wnioskodawców o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 135 000 zł;
 • próg podwyższony (grupa 2) – dla wnioskodawców o średnim miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1 894 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwa jednoosobowe);
 • próg najwyższy (grupa 3) – dla wnioskodawców o średnim miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 1 090 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

W przypadku ostatniej grupy dochód musi być wskazany na zaświadczeniu wystawianym przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. Dodatkowe kryterium to ustalone prawo do zasiłku okresowego, stałego, rodzinnego lub specjalnego opiekuńczego. Musi ono obowiązywać przez kolejne 6 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym złożono wniosek o wydanie zaświadczenia oraz przynajmniej do dnia złożenia wniosku o przyznanie dotacji.

R UetVRDZkJA24Jl6nrpHhVSlT kywDaqI6OCEJgJ9MuVR2aTfddz35k 0dJItb5gqY6EGfQNQzIDRmfUrOe461uzIzyAmgNP vlkXuln9h9k8CpfREXZd8CdelY6sfhyruIBHMlaN4qqbUo6Ec 7q8

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/zblizenie-na-pompe-ciepla-poza-domem_22118722.htm#query=pompa%20ciep%C5%82a&position=1&from_view=search&track=ais&uuid=3f44814b-22f8-4d1b-8105-4304f58d771d

„Czyste Powietrze” – dotacja na pompę ciepła w 2024 roku i obowiązujące kwoty dofinansowania

W 2024 roku można skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Maksymalna kwota dotacji to 135 000 zł dla inwestorów spełniających określone warunki dochodowe, którzy zdecydują się na zakup i montaż pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację.

Jak już wiesz, potencjalni beneficjenci omawianego programu są podzieleni na 3 grupy w zależności od osiąganych dochodów. Maksymalne kwoty dotacji w każdej z nich na poszczególne działania zostały ujęte w poniższym zestawieniu.

Grupa 1

Działanie: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła lub typu powietrze-woda

Dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 66 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 41 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 60 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 35 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Działanie: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła

Dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 56 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 31 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 50 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 25 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Grupa 2

Działanie: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła lub typu powietrze-woda

Dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 99 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 90 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 50 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Działanie: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła

Dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 81 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 41 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 72 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 32 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Grupa 3

Działanie: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż gruntowej pompy ciepła lub typu powietrze-woda

Dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 135 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 79 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 120 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 70 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Działanie: Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe i zakup oraz montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła

Dotacja z mikroinstalacją fotowoltaiczną:

 • z kompleksową termomodernizacją – 115 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 59 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Dotacja bez mikroinstalacji fotowoltaicznej:

 • z kompleksową termomodernizacją – 100 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);
 • bez kompleksowej termomodernizacji – 50 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

Na przedsięwzięcia nieobejmujące wymiany źródła ciepła, ale uwzględniające np. termomodernizację, można otrzymać następujące kwoty dofinansowania:

 • Grupa 1

a) z kompleksową modernizacją – 33 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);

b) bez kompleksowej modernizacji – 13 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).

 • Grupa 2

a) z kompleksową modernizacją – 48 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);

b) bez kompleksowej modernizacji – 25 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny).              

 • Grupa 3

a) z kompleksową modernizacją – 70 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny);

b) bez kompleksowej modernizacji – 40 000 zł (+ 1 200 zł na audyt energetyczny). 

Jak widzisz, osoby planujące montaż pompy ciepła mogą skorzystać z korzystnych dofinansowań. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji znajdziesz na rządowej stronie programu „Czyste Powietrze”.

Jak wypełnić i złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”?

Wnioski o przyznanie dotacji m.in. na zakup i montaż pompy ciepła w ramach programu „Czyste Powietrze” składa się w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwym dla obszaru, na którym znajduje się budynek lub lokal mieszkalny. Potencjalni beneficjenci mają dwie możliwości: przesłać dokumenty drogą elektroniczną lub wydrukować wypełniony wniosek i dostarczyć do WFOŚiGW. Musisz jednak mieć na uwadze to, że proces ubiegania się o dotację jest skomplikowany.

Skontaktuj się z doradcami Duneko, którzy służą pomocą w wypełnianiu wniosku oraz uzyskiwaniu dofinansowania. Zostaw na stronie firmy swój numer telefonu, a nasi specjaliści zadzwonią do Ciebie, aby określić próg dofinansowania oraz dopasować najlepsze rozwiązanie.

Z jakich jeszcze dofinansowań można skorzystać?

Troska o środowisko naturalne oraz zaprzestanie korzystania z nieefektywnych źródeł ogrzewania na rzecz tych, które są ekonomiczne oraz bezpieczne sprawia, że właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać także z innych programów. W 2024 roku planowane jest uruchomienie przedsięwzięcia „Mój Prąd 6.0”. Nie ma jeszcze dokładnych informacji na temat konkretnej daty, od której będzie można składać wnioski. Poprzednia edycja programu cieszyła się tak dużą popularnością, że pula dostępnych środków wyczerpała się przed założonym terminem.

„Mój Prąd” zakłada finansowanie samowystarczalnej instalacji dostarczającej energię do domów oraz przesyłającą nadwyżki energii do komercyjnej sieci. Do jej stworzenia potrzebne są nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również magazyny energii, systemy zarządzania i pompy ciepła. Oznacza to, że osoby planujące zakup tych ostatnich urządzeń również będą mogły skorzystać z programu, gdy tylko zostanie on ponownie uruchomiony.

Możliwość otrzymania dofinansowania pompy ciepła to doskonałe rozwiązanie, które pozwala znacząco obniżyć koszty związane z tą inwestycją. Samodzielne wnioskowanie o dotację jest jednak czasochłonne oraz wymaga odpowiedniej wiedzy. Specjaliści Duneko oferują 100% skuteczność w zdobywaniu dofinansowania w wysokości do 55 600 zł. Pomoc fachowców jest darmowa i może z niej skorzystać każdy, kto planuje zmienić źródło ciepła w swoim domu. Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami.

FAQ

 1. Czy wysokość dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie wyższa w 2024 roku w porównaniu z dofinansowaniem w poprzednim roku?

W 2024 roku nie przewiduje się wzrostu dotacji m.in. na zakup pompy ciepła. Oznacza to, że w aktualnej edycji programu obowiązują takie same stawki, jak w 2023 roku.

 1. O czym trzeba pamiętać, wybierając pompę ciepła do swojego domu?

Wybór pompy ciepła wyróżniającej się najwyższą jakością ma kluczowy wpływ na to, czy będzie ona pracowała efektywnie i zapewni optymalny komfort termiczny. Najważniejszy jest dobór mocy urządzenia. Aby go oszacować, trzeba uwzględnić m.in. ogólne zapotrzebowanie budynku na ciepło, liczbę domowników, powierzchnię oraz rozkład pomieszczeń i izolację termiczną. Przed wymianą źródła ciepła na pompę warto przeprowadzić audyt energetyczny oraz kompleksową termomodernizację, która pozwoli ograniczyć straty ciepła.

 1. Czy pompa ciepła sprawdzi się tylko w nowych domach?

Pompa ciepła może być z powodzeniem zamontowana również w istniejących budynkach. Niezbędne jest jednak określenie ich efektywności energetycznej, która pozwala ocenić ewentualne straty ciepła. Bardzo często w takich domach trzeba przeprowadzić termomodernizację, aby to urządzenie spełniało swoją funkcję. Na ten cel jednak również można otrzymać środki w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 1. W jaki sposób są rozpatrywane wnioski o przyznanie dotacji z programu „Czyste Powietrze”?

Rozpatrywanie wniosków odbywa się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest rejestracja złożonych dokumentów. Wniosek zostaje poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Jeśli na tym etapie zostaną wykryte braki, to wnioskodawca musi je uzupełnić. Taki wniosek trafia do ponownej oceny. Na jej podstawie podejmowana jest decyzja o przyznaniu lub odmowie wypłaty dotacji. W pierwszym przypadku podpisywana jest umową o dofinansowanie.

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *