Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Piec starego typu

Czyste Powietrze: wymiana pieca – o czym warto wiedzieć?

Wielu Polaków skorzystało już z programu Czyste Powietrze. Wymiana pieca na nowe efektywne źródło ogrzewania pozwoliła im odzyskać komfort cieplny w budynku, zmniejszyć bieżące rachunki za ogrzewanie oraz pozytywnie wpłynąć na jakość powietrza. W ramach programu są premiowane ekologiczne systemy grzewcze. Sprawdź, na co możesz wymienić swój piec, aby otrzymać środki z programu. 

Program Czyste Powietrze – czym jest? Do kogo jest skierowany? 

Program Czyste Powietrze ma zachęcić Polaków do wymiany nieefektywnych i nieekologicznych systemów grzewczych na lepsze. Umożliwia dofinansowanie nie tylko zakupu nowego źródła ogrzewania, np. pompy ciepła, ale i termomodernizacji budynku, np. wymiany przegród okiennych czy drzwi. 

W ramach finansowania możesz otrzymać środki, których wysokość zależy przede wszystkim od rocznego lub miesięcznego dochodu członków gospodarstwa domowego i tego, na jakie urządzenia grzewcze się zdecydujesz. Wyróżnia się trzy progi finansowania: 

  • podstawowy – dla tych, którzy osiągają maksymalny dochód roczny w wysokości 135 000 złotych, 
  • podwyższony – dla tych, którzy osiągają dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający 1894 zł w gospodarstwach wieloosobowych i 2651 zł w gospodarstwach jednoosobowych, 
  • najwyższy – dla tych, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny, nie przekracza 1090 złotych w gospodarstwach wieloosobowych i 1526 złotych w gospodarstwach jednoosobowych. 

W ramach poszczególnych poziomów finansowania zakłada się możliwość otrzymania 66,
99 lub 135 tysięcy złotych zależnie od tego, jaki próg obejmuje konkretnego beneficjenta.
Kwota 66 tysięcy dotyczy poziomu podstawowego, 99 tysięcy poziomu podwyższonego, a 135 tysięcy najwyższego. 

Warto też pamiętać, że im efektywniejszy system grzewczy wybierzesz, np. pompę ciepła, tym wyższą kwotę finansowania otrzymasz. Program premiuje rozwiązania, które są najmniej kosztowne w eksploatacji i wywierają najmniej szkodliwy wpływ na środowisko. Kwota dofinansowania jest również większa, jeśli zdecydujesz się także na instalację fotowoltaiczną. 

Czyste Powietrze: na co można wymienić stary piec? 

Z informacji przekazywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że program Czyste Powietrze obejmuje m.in.: 

  • demontaż nieefektywnego źródła ogrzewania,
  • zakup i montaż pompy ciepła, 
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, 
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Jak ubiegać się o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze

O dofinansowanie z programu Czyste Powietrze np. na pompę ciepła możesz złożyć wniosek w formie elektronicznej. Wystarczy wejść na stronę gov.pl w zakładkę Nieruchomości i środowisko i kliknąć opcję Skorzystaj z programu Czyste Powietrze. Po zalogowaniu się będziesz mieć możliwość utworzenia wniosku. Wypełnij jego treść zgodnie ze wskazówkami. Załącz wymagane dokumenty. Sprawdź ich treść i podpisz wniosek elektronicznie, a następnie wyślij. 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła w urzędzie, wygeneruj jego treść w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie. Sprawdź dokument i wydrukuj jego treść. Podpisz wniosek, przygotuj załączniki i udaj się do właściwego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub do gminy, jeśli ta ma uprawnienia do przyjmowania wniosków. 

Nasza firma DUNEKO po zrealizowaniu tysięcy dofinansowań dla klientów, a także doświadczeniu w pracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 100 % skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowania. Nie pomagamy w realizacji dotacji – robimy to za klienta. 

Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska w formie kredytu lub prefinansowania 

Fundusz Ochrony Środowiska może również udzielić finansowania w formie kredytu lub prefinansowania. Jeśli chcesz otrzymać kredyt, udaj się do banku, który udziela świadczeń na tego rodzaju przedsięwzięcia. Tam złóż wniosek o pożyczkę. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, wraz z pracownikiem banku wypełnisz wniosek o środki z programu Czyste Powietrze. Przed podpisaniem dokumentu sprawdź jego treść, a następnie podpisz ją i czekaj na informacje dotyczące wypłaty środków. 

W ramach prefinansowania beneficjenci mogą otrzymać środki na zakup pompy ciepła w formie zaliczki wynoszącej maksymalnie 50% kwoty całego finansowania. Pozostałe środki są wypłacane po wypełnieniu obowiązków wynikających z zawartej umowy i przygotowaniu stosownego wniosku. Ta forma ułatwia realizację inwestycji w pompę ciepła tym, którzy dysponują jedynie częścią środków na termomodernizację. 

Podsumowanie 

Środki z programu Czyste Powietrze na wymianę pieca ułatwiają termomodernizację budynku. Mogą być wypłacone w kilku różnych formach: dofinansowania, kredytu lub prefinansowania. Dzięki temu możesz wybrać formę finansowania odpowiednią do swoich potrzeb. Warunki programu są przejrzyste, a wnioski można składać online i w urzędzie, co znacznie ułatwia przystąpienie do programu. 

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *