Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Wieś z lotu ptaka i unoszący się dym z kominów

Do kiedy wymiana pieca na wsi – zobacz aktualne terminy

Wymiana pieca na nowy to odgórny wymóg, który został narzucony Polsce w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Szczegółowe terminy wymiany pieców są jednak ustalane przez organy krajowe. Do kiedy wymiana pieca na wsi? Kto określa terminy i jak prezentują się one w różnych częściach kraju? Sprawdź, do kiedy masz czas na wymianę swojego tzw. kopciucha.

Ile kopciuchów zostało do wymiany i do kiedy musi nastąpić wymiana pieca?

Polska to jeden z krajów, w których zanieczyszczenie powietrza jest bardzo wysokie. Wpływ na taki stan ma m.in. spalanie paliw stałych, w tym węgla, w kotłach i piecach niedostosowanych do odpowiedniego przetwarzania takiego opału. W 2021 roku w Polsce z takich urządzeń nadal korzystało 4,3 mln gospodarstw domowych, emitując w ten sposób do atmosfery trujące i szkodliwe gazy czy związki chemiczne. Obecnie do wymiany pozostało mniej niż 3 mln pieców głównie najniższej klasy.

Jaki czas na modernizację systemu grzewczego przewiduje ustawa?

Konstytucja RP wskazuje, że odpowiedzialność za dbanie o zdrowie publiczne i jakość powietrza należy do władz publicznych. W tak szerokim kręgu spraw mieści się dbałość o wymianę starych kopciuchów, które zwiększają zanieczyszczenie powietrza. Realizacją tego zadania zajmują się głównie organy administracji samorządowej poszczególnych szczebli na podstawie prawa ustalonego przez administrację rządową. Podstawą prawną w tym wypadku jest Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska. W art. 1. wspomnianej regulacji wprowadzono zmianę art. 96 wcześniej obowiązujących przepisów. Tym samym przekazano sejmikom województwa możliwość uchwałowego ograniczenia lub zakazania eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Ustawa nie przewiduje konkretnych terminów wymiany pieców, jednak przerzuca odpowiedzialność za realizację całego przedsięwzięcia na samorząd. Pierwsze uchwały sejmików województwa zostały wprowadzone już w 2017 roku m.in. przez województwo małopolskie, które szczególnie zmaga się z problemem smogu. 

Od czego zależy aktualny termin na wymianę starego pieca – uchwały antysmogowe 

Konkretne terminy wymiany pieców na nowe zależą od zapisów uchwały sejmiku danegowojewództwa. Samorząd na poszczególnych poziomach wydaje właściwe dla swojegoregionu dokumenty, które w nim obowiązują.

Uchwały antysmogowe wskazują górną granicę wymiany kopciuchów, której należy przestrzegać. W dokumentach podkreśla się też możliwość korzystania z pieców wyższej klasy do konkretnego terminu.

Warto dodać, że uchwały sejmików różnią się między sobą nie tylko terminami wymiany pieców, ale również samym zakresem regulacji. Organy samorządowe mogą zdecydować czy całkowicie, czy tylko częściowo zabraniają korzystania z najbardziej emisyjnych pieców i kotłów na paliwo stałe. To sprawia, że w różnych częściach kraju obowiązują różne wymogi dla pieców poszczególnych klas.

Obowiązek wymiany kotłów poszczególnych klas – terminy 

Niezależnie od zróżnicowania terminów wymiany pieców, w każdym województwie przyjęto politykę stopniowego zmniejszania emisji szkodliwych związków chemicznych do atmosfery. Zgodnie z nią w pierwszej kolejności wprowadzono zakaz korzystania z pozaklasowych kotłów na węgiel, a także takich, które nie mają tabliczki znamionowej. W niektórych województwach wprowadzano nakaz wycofania z obiegu kopciuchów, z których korzystano dłużej niż 10 lat. Obowiązującą praktyką jest także wskazywanie terminów, do których należy dokonać wymiany pieca na nowszy. Palenie węglem, czy drewnem jednak nadal jest możliwe, przy założeniu używania pieca o odpowiedniej klasie. Dłużej można palić w piecu 3 i 4 klasy, a najdłużej piecami 5 typu.

Do kiedy wymiana pieca w konkretnych województwach?

Poniżej dostępna jest tabela przedstawiająca daty likwidacji kopciuchów w poszczególnych województwach. Są to ostateczne terminy, do których konieczna jest wymiana starych, bezklasowych pieców na nowe. Warto dodać, że każde województwo wprowadza swoje własne terminy wymiany tych pieców, które dodatkowo mogą zostać zmienione na podstawie aktualnych regulacji. 

Nowelizacje uchwał mają pomóc dostosować wprowadzane wymogi do aktualnej sytuacji w kraju, a także możliwości finansowych jego obywateli. Dlatego też warto zapoznać się z lokalnymi uchwałami antysmogowymi, które obowiązują na wsiach danego regionu.

Termin wymiany kopciuchaWojewództwo
1 stycznia 2022 r.woj. podkarpackiewoj. śląskie
1 stycznia 2023 r.woj. łódzkiewoj. małopolskiewoj. mazowieckie
1 lipca 2023 r.woj. świętokrzyskie
1 stycznia 2024 r.woj. kujawsko-pomorskiewoj. lubelskiewoj. wielkopolskiewoj. zachodniopomorskie
1 lipca 2024 r.woj. dolnośląskie
1 września 2024 r.woj. pomorskie
1 stycznia 2027 r.woj. lubuskie
1 stycznia 2030 r.woj. opolskie

Jaki termin wymiany pieców 3 i 4 klasy w różnych województwach?

Organy samorządowe mają dowolność kształtowania przepisów dotyczących wymiany starych pieców na nowe systemy ogrzewania. W części województw obowiązują w związku z tym dodatkowe terminy wymiany pieców 3 i 4 klasy. 

Termin wymiany pieców 3 i 4 klasyWojewództwo
1 lipca 2024 r.woj. świętokrzyskie
1 września 2026 r.woj. pomorskie
1 stycznia 2027 r.woj. lubelskiewoj. małopolskiewoj. łódzkie
1 stycznia 2028 r.woj. dolnośląskiewoj. kujawsko-pomorskiewoj. mazowieckiewoj. podkarpackiewoj. śląskiewoj. wielkopolskiewoj. zachodniopomorskie
1 stycznia 2032 r.woj. opolskie

Jak wyglądają uchwały antysmogowe w konkretnych regionach?

W poszczególnych województwach i miastach uchwały antysmogowe w różnym stopniu zakazują korzystania ze starych pieców. Przykładowo w Sopocie zakaz stosowania paliw stałych ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Od tego czasu będzie można palić wyłącznie w kotłach, które spełniają wymogi dyrektywy Ekoprojekt. W województwie opolskim natomiast nie wprowadzono żadnych większych ograniczeń, a terminy wymiany pieców na wyższą klasę są najdłuższe. 

W tym konkretnym regionie obowiązuje jednak inny zakaz, tj. stosowania do ogrzewania mułów i flotów, a także węgla brunatnego. Dodatkowo wprowadzono obostrzenia dotyczące palenia drewnem. Podobne ograniczenia obowiązują w województwie pomorskim od 1 stycznia 2021 roku. Dodatkowo nie można stosować w nim do palenia węgla kamiennego, brykietów i pelletów z co najmniej 85% węgla kamiennego w składzie.

Na kotły jakiej klasy należy wymienić kopciuchy?

Kopciuchy można wymienić na piece na paliwo stałe 5 klasy, które będą spełniać wymogi Ekoprojektu. Wspomniana dyrektywa w większym stopniu zaostrza prawo do korzystania z pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. To sprawia, że na rynek są wprowadzane nowe urządzenia grzewcze charakteryzujące się wysoką sprawnością i niską emisją zanieczyszczeń w tym głównie pompy ciepła: powietrzne, gruntowe i inne. Te wyróżniają się wysoką efektywnością i bezobsługowością. Duneko oferuje najwyższej klasy pompy ciepła o zwiększonej wydajności. 

Na każdy z tych typów ogrzewania możesz otrzymać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Do wyboru masz także inne formy wsparcia oferowane przez polskie i unijne podmioty. Szczególnie odnawialne źródła energii są premiowane przez Unię Europejską, a także władze rządowe i samorządowe naszego kraju, co wynika z ich wysokiej efektywności energetycznej oraz bardzo niskiej emisji szkodliwych związków. Warto więc rozważyć ich wybór, a także zwrócić uwagę na możliwe formy dofinansowania. DUNEKO ma sto procent skuteczności uzyskiwania dofinansowania, wypełniamy za Ciebie dokumenty i realizujemy dotacje.

Podsumowanie 

Terminy wymiany starych pieców na nowe formy ogrzewania są określane przez władze samorządowe w stosownych uchwałach. Poszczególne województwa i miasta mają własne terminy, dlatego informacji na ten temat należy szukać w lokalnych dokumentach samorządu właściwego dla miejsca zamieszkania.

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *