Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Pompa ciepła powietrzna przy ścianie podłączona

Pompa ciepła – dofinansowanie dla nowych domów z programu Moje Ciepło

Pompy ciepła to urządzenia, które pozwalają na oszczędność energetyczną przez wiele lat. Czynnikiem powstrzymującym wielu potencjalnych użytkowników przed zainwestowaniem w taki sprzęt jest jednak dosyć wysoka cena tego typu urządzenia. Teraz możliwe jest istotne obniżenie kosztów poprzez wykorzystanie dofinansowania pomp ciepła do nowych domów.

Dofinansowanie pompy ciepła w nowym domu, czyli czym jest Moje Ciepło

Inicjatywa rządowa w postaci programu Moje Ciepło zachęca do nabycia oraz instalacji pomp ciepła w nowych domach. Jako odpowiedź na rosnący problem wysokiej emisji zanieczyszczeń, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń atmosferycznych.

Moje Ciepło nie tylko umożliwia redukcję emisji dzięki wydajnym systemom grzewczym, ale również pomaga mieszkańcom w osiąganiu wyższych standardów energooszczędności. Paweł Mirowski, wiceszef NFOŚiGW, wskazuje, że program ma na celu pobudzenie systemu indywidualnego ogrzewania i energetyki prosumenckiej, jak również realizację celów klimatycznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, określonych w Umowie Paryskiej.

Celem progromu jest zamontowanie nie mniej niż 57 000 ekologicznych pomp cieplnych, co będzie stanowić istotny postęp w kierunku ograniczenia zależności od paliw kopalnych. Program Moje Ciepło, stanowiący odnogę projektu Czyste Powietrze, proponuje pomoc finansową dla nowych domostw spełniających wysokie normy energetyczne. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie pompy ciepła dla nowego domu.

Jakie są kryteria przystąpienia do programu?

Aby zakwalifikować się do programu, nowy dom musi odpowiadać określonym kryteriom energetycznym. Obecnie wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej EP nie może przewyższać 63 kWh/(m2 × rok) – stanowi to kluczowe kryterium przyjęcia do programu. Co więcej, system grzewczy musi być w pełni zintegrowany z pompą ciepła, a budynek musi być zaopatrzony w adekwatną izolację termiczną. W przypadku pompy ciepła dofinansowanie dla nowego domu może otrzymać każdy, kto zakończył budowę nieruchomości nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 roku. W programie nie określono kryterium dochodowego, a sama procedura ubiegania się o dofinansowanie jest dosyć prosta. Jeśli jednak nie chcesz borykać się z formalnościami, chętnie Cię w tym wyręczymy.

Wysokość dofinansowania pompy ciepła w nowym domu

Suma dopłaty jest uwarunkowana przez typ zainstalowanego urządzenia grzewczego. W asortymencie naszej firmy odkryjesz modele upoważniające do uzyskania maksymalnej możliwej kwoty wsparcia, wynoszącej do 7 tysięcy złotych dla pomp powietrznych i aż do 21 tysięcy złotych dla pomp gruntowych. Poza rodzajem urządzenia, na wysokość dofinansowania mogą mieć wpływ również rozmiar instalacji i jej efektywność energetyczna. Warto podkreślić, że inwestycja w urządzenia najwyższej klasy może zaowocować dalszymi oszczędnościami w zakresie eksploatacji na przestrzeni lat. Dotacja pokrywa do 30% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny – do 45%.

Jak otrzymać dofinansowanie z programu Moje Ciepło?

Od momentu złożenia wniosku do finalizacji umowy może upłynąć nawet 90 dni. Dzięki naszej biegłości w kompletowaniu dokumentacji okres ten może jednak zostać znacząco skrócony. Pragniemy zaznaczyć, że każdy etap aplikowania o dofinansowanie jest skrupulatnie nadzorowany przez naszych fachowców, co gwarantuje wnioskodawcom płynność oraz przejrzystość całego procesu. Należy mieć na uwadze, iż w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku o brakujące informacje lub załączniki czas oczekiwania może wydłużyć się do 110 dni. Nasza firma jest jednak gotowa asystować w celu jak najszybszego dopełnienia wszelkich wymogów. Oferujemy również wsparcie w zakresie rejestracji wniosku w systemach informatycznych, co jest pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania.

Zalety na przyszłość – dlaczego opłaca się wybrać pompę ciepła?

Pompa ciepła stanowi inwestycję w przyszłość, przekładającą się na niższe koszty ogrzewania oraz ciepłej wody. W Duneko dostarczamy urządzenia najwyższej jakości, które spełniają wymogi programu Mój Ciepło. Co więcej, decydując się na technologie oferowane przez naszą markę, inwestujesz w rozwiązania przyjazne dla środowiska, co przyczynia się do redukcji śladu węglowego. Nasze pompy ciepła są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność przy mniejszym zużyciu energii, co jest zgodne z duchem programu Moje Ciepło. Jesteśmy również na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w branży, co umożliwia naszym klientom korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania.

Połączone siły – Programy Moje Ciepło i Mój Prąd

Integracja programów Moje Ciepło i Mój Prąd otwiera przed inwestorami nowe perspektywy w zakresie ekologicznych źródeł energii. Potwierdzenie możliwości łączenia obu programów przez Rafała Kułaka z NFOŚiGW jest istotną wiadomością dla beneficjentów. Ważne jest jednak to, aby wsparcie finansowe z obu programów nie obejmowało tych samych elementów instalacji – Moje Ciepło dotyczy pomp ciepła, a Mój Prąd może wspierać zakup paneli fotowoltaicznych oraz innych komponentów, takich jak bufor ciepła.

Warto podkreślić, że choć pompy ciepła do c.w.u. nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach Moje Ciepło, inne elementy, jak bufor ciepła, są kosztem kwalifikowanym w obu programach. Aby jednak uniknąć podwójnego finansowania, zabronionego zgodnie z regulaminami programów, wnioskodawca musi dokładnie rozliczyć koszty. NFOŚiGW podkreśla, że w przypadku wykrycia nieprawidłowości w ciągu pięciu lat od przyznania dofinansowania, może domagać się jego zwrotu.

W Generatorze Wniosków programu Mój Prąd można określić, na który magazyn ciepła chce się uzyskać dofinansowanie, co daje beneficjentom elastyczność w planowaniu instalacji. Natomiast Moje Ciepło nie rozróżnia poszczególnych elementów instalacji grzewczej, co upraszcza proces aplikacyjny. W przypadku łączenia obu dotacji wnioskodawca powinien jednak obniżyć wartość kosztów kwalifikowanych o cenę bufora ciepła w programie Moje Ciepło, aby nie doszło do podwójnego finansowania tego samego składnika. Z kolei w ramach projektu Mój Prąd bufor należy rozróżnić jako odrębny składnik kosztów.

Moje Ciepło to program dofinansowania pomp ciepła dla nowych domów, który istotnie obniża próg wejścia inwestycji w ekologiczne i energooszczędne źródła energii. Z naszą pomocą szybko i sprawnie przejdziesz przez proces aplikacyjny i otrzymasz dotację. Zapraszamy do współpracy!

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *