Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Pompa ciepłą w garażu

Pompa ciepła gruntowa – montaż: informacje techniczne

Pompa ciepła gruntowa to wydajny rodzaj ogrzewania, który wybiera coraz więcej inwestorów zarówno w nowym, jak i starym budownictwie. Cena instalacji zwraca się w ciągu kilku lat ze względu na niskie koszty eksploatacyjne. Sprawdź, jak krok po kroku wygląda montaż urządzenia i dowiedz się, o jakie aspekty należy zadbać podczas całego procesu.

Pompa ciepła gruntowa – co zrobić przed montażem? 

Zawsze należy zadbać o prawidłowe zamontowanie systemu grzewczego, jakim jest pompa ciepła gruntowa. Montaż powinien być jednak poprzedzony odpowiednim doborem urządzenia do konkretnych potrzeb, aby ogrzanie budynku było faktycznie możliwe niezależnie od warunków pogodowych. Należy także rozsądnie wybrać miejsce, w którym zostanie umieszczony wymiennik ciepła. 

Gruntowa pompa ciepła powinna być dobrana m.in. do: 

 • zapotrzebowania na energię cieplną konkretnego budynku – to ono wpływa bezpośrednio na moc pompy, 
 • powierzchni domu, 
 • liczby mieszkańców obiektu, 
 • strefy klimatycznej, w której znajduje się budynek – wyróżnia się w Polsce miejsca statystycznie cieplejsze i chłodniejsze (5 stref klimatycznych), 
 • funkcji pompy – ogrzewania wody do instalacji grzewczej (grzejników lub ogrzewania podłogowego) oraz ogrzewania wody użytkowej. 

Po przeanalizowaniu wszystkich czynników będzie można przejść do kolejnego etapu, którym jest zaplanowanie, gdzie umieścić wymiennik ciepła. Należy pamiętać, że jest on montowany na głębokości około 1,5 m i pozyskuje energię cieplną z wody opadowej i promieni słonecznych. Wymiennik powinien znajdować się w miejscu nasłonecznionym (najlepiej południowa strona), w odpowiednio przepuszczalnym gruncie.

Wokół gruntowych pomp ciepła nie należy sadzić roślin, ponieważ te mogą uszkodzić podzespoły systemu. Same nie będą miały również zapewnionych dogodnych warunków do wzrostu ze względu na tryb pracy urządzenia.

Czy trzeba mieć zgodę na zainstalowanie gruntowej pompy ciepła? 

Zgoda na zainstalowanie gruntowej pompy ciepła to kłopotliwy temat, ponieważ nie ma obecnie regulacji, które jednoznacznie by go wyjaśniały. Żaden przepis nie wskazuje na konieczność uzyskania pozwolenia na montaż pompy ciepła, ale również żaden nie porusza tematu poziomego wymiennika ciepła. W praktyce przyjmuje się, że można podjąć tego rodzaju działania bez żadnej zgody z urzędu powiatowego. 

Jeśli jednak chcesz mieć pewność, czy postępując w ten sposób, działasz zgodnie z prawem, skontaktuj się ze starostwem właściwym ze względu na lokalizację Twojej działki. Zapytaj, jak kwestia wygląda w praktyce i postępuj zgodnie z instrukcjami. Być może konieczne będzie uzyskanie pozwolenia, zgłoszenie planowanych prac, jednak najpewniej urząd uzna, że nie ma kompetencji w zakresie regulacji tego typu zagadnień. 

Należy przy tym pamiętać, że rozróżnia się poziome i pionowe wymienniki ciepła. Te pierwsze nie są objęte żadnymi regulacjami. Natomiast wymiennik pionowy podlega ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z nią projekt prac geologicznych należy przedstawić staroście 8 tygodni przed rozpoczętymi wykopami. Kolejne działania można rozpocząć, jeśli w ciągu 30 dni od przekazania dokumentów starosta nie wyda decyzji stanowiącej sprzeciw do całej procedury. 

Gruntowe pompy ciepła – montaż krok po kroku 

Po doborze urządzenia, znalezieniu stosownego miejsca na wymiennik ciepła i dopełnieniu ewentualnych formalności należy przejść do montażu. Jego realizację najlepiej powierzyć doświadczonych fachowcom, aby mieć pewność, że zadbają oni o przebieg procedury zgodny z wymogami producenta oraz zaleceniami dotyczącymi aspektów technicznych. 

Pompy ciepła montuje się w następujących krokach. 

 1. Przygotowanie dokumentacji geologicznej i wykonanie odwiertów – z reguły wykonuje się dwa odwierty. Każdy z nich ma po około 100 metrów głębokości. Prace przeprowadza się we wcześniej ustalonym i wskazanym miejscu. Zakres wykonanych działań wskazuje się w dokumentacji z całego przedsięwzięcia. 
 2. Umieszczenie rur w odwiertach i napełnienie ich niezamarzającą substancją. 
 3. Wypełnienie powstałych odwiertów cieczą, która ma za zadanie przewodzić ciepło. 
 4. Instalacja górnego źródła ogrzewania – montaż pompy ciepła wraz z osprzętem.
 5. Połączenie instalacji dolnego źródła z rozdzielaczem, pompą ciepła i instalacją wody przeznaczonej do odbiorników grzewczych oraz użytkowej. 
 6. Dostosowanie konkretnych rozwiązań np. pod ogrzewanie podłogowe lub grzejniki. 

Na każdym etapie działania sprawdza się kondycję poszczególnych podzespołów. Próba szczelności umożliwia kontrolę tego, czy nie doszło do wycieku z pompy ciepła. Do prawidłowego montażu niezbędne jest również przygotowanie dokumentacji z całej procedury. Ta będzie potrzebna inwestorom podczas prac serwisowych, ewentualnych awarii czy w związku z bieżącą eksploatacją systemu. 

Gruntowa pompa ciepła – cena z montażem 

Cena urządzenia to nie jedyne obciążenie, które generuje gruntowa pompa ciepła. Cena z montażem daje realny obraz tego, jakie są koszty inwestycji. Należy bowiem pamiętać, że samodzielne podjęcie się realizacji prac z zakresu montażu urządzenia jest ryzykowne. 

Przede wszystkim bez odpowiedniego doświadczenie i sprzętu nie ma możliwości należytego wykonania prac. Same odwierty wymagają dostępu do maszyny wiertniczej. Należy także dysponować doświadczeniem w jej obsłudze. Precyzja i prawidłowe ulokowanie instalacji dolnego źródła ma kluczowe znaczenie dla wydajności pompy ciepła. Jeśli na tym etapie działania zostaną popełnione błędy, w przyszłości ich naprawa będzie związana z dodatkowymi, licznymi kosztami, a same skutki mogą być nieodwracalne. 

Warto także pamiętać, że samodzielny montaż może doprowadzić do utraty gwarancji na gruntową pompę ciepła. Producenci zabezpieczają się w ten sposób przed błędami ze strony użytkowników urządzeń. Montaż wykonany przez doświadczony i uprawniony serwis podtrzymuje gwarancję i nie ma negatywnego wpływu na wartość pompy. Samodzielne prace mogą ją uszkodzić, dlatego warto poważnie zastanowić się nad tym, czy się opłacają. 

Cena zakupu urządzenia z montażem to obecnie koszt około 35-40 tysięcy złotych. Są to wartości zmienne, dlatego warto zawsze dokonywać wycen u różnych producentów. Sam montaż urządzenia to koszt kilku tysięcy – znacznie więcej może wynosić pojedyncza naprawa wynikająca z błędów montażowych. Warto więc rozważyć, czy nie lepiej zdecydować się na usługi doświadczonej ekipy montażowej. Wybierając ją, zwróć uwagę na to, na jakich urządzeniach pracuje i jakie ma doświadczenie. W ten sposób dodatkowo zminimalizujesz ryzyko błędów wykonawczych. 

Podsumowanie 

Montaż gruntowej pompy ciepła ma kluczowe znaczenie dla jej sprawnego i wydajnego działania. Najlepiej powierzyć go specjalistom, aby nie stracić gwarancji oraz nie ryzykować popełnienia błędu, który negatywnie wpłynąłby na wydajność i sprawność systemu grzewczego. Dobrze zamontowane pompy ciepła działają wydajnie i efektywnie. Dzięki temu generują niskie koszty oraz pozwalają zadbać o komfort cieplny w budynku przez cały rok. Nasza firma DUNEKO oferuje także pompy ciepła powietrze woda – które są o wiele prostsze w instalacji, tańsze a także mają bardzo zbliżone parametry wydajnościowe ze względu na zastosowanie najnowszych technologii. 

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *