Autor wpisu: Zespół DUNEKO – eksperci zajmujący się energetyką oraz termodynamiką.  Specjalizują się w odnawialnych źródłach energii, w tym pompach ciepła i panelach słonecznych.

Pompa ciepła zamontowana

Pompa ciepła gruntowa pionowa – 5 najważniejszych faktów

Gruntowe pompy ciepła dzieli się na te z wymiennikiem poziomym oraz pionowym, jednak najlepszą stabilnością wyróżnia się drugi typ urządzeń. Ciepło przekazywane dalej do budynku jest czerpane z gruntu (na odpowiedniej głębokości). Sprawdź, co musisz wiedzieć o gruntowej pompie ciepła, jeśli planujesz jej montaż w swoim gospodarstwie domowym.

  1. Pompa ciepła gruntowa pozioma wymaga wykonania głębokich wykopów

Rury wymiennika pionowego tego rodzaju pompy ciepła muszą być umieszczone na odpowiedniej głębokości. Odwierty wykonuje się zazwyczaj na około 50–150 m w głąb ziemi. Gruntowa pompa ciepła z pionowym wymiennikiem stanowi znakomite rozwiązanie przede wszystkim w przypadku wąskich i małych działek, a także tych o nieregularnych kształtach.

W wykopanych otworach umieszcza się rury nazywane sondami geotermalnymi. Krąży w nich czynnik roboczy odbierający ciepło z gruntu i przekazujący je do pompy ciepła, a następnie do instalacji grzewczej zainstalowanej w budynku.

  1. Gruntowa pompa ciepła pionowa pozwala na najbardziej ekonomiczne ogrzewanie domu

Kolektory pionowe są umieszczone  na dużej głębokości, poniżej punktu przemarzania. Oznacza to, że w tym miejscu temperatura gruntu nie spada poniżej 0℃, co zapewnia efektywne ogrzewanie przez cały rok. Jest tak w przeciwieństwie do powietrznej pompy ciepła, na którą wpływają niekorzystnie zmienne warunki pogodowe, a przede wszystkim obniżenie temperatury. Jeśli więc zależy Ci na tym, aby w Twoim domu funkcjonowało wydajne ogrzewanie, które pozwoli Ci obniżyć wydatki, postaw na gruntową pompę ciepła z pionowym wymiennikiem ciepła.

  1. Przed montażem gruntowej pompy ciepła pionowej warto wykonać badania gruntu

Zanim zdecydujesz się na montaż gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym, warto przeprowadzić badania jakości gruntu. Pozwolą one ustalić, jak głębokie wykopy trzeba wykonać. W tym celu najczęściej wykonuje się próbne wykopy. Dzięki nim można określić pojemność cieplną gruntu, a także jego budowę hydrogeologiczną. Gleby suche i piaszczyste nie mają odpowiednich parametrów – najlepiej w przypadku gruntowej pompy ciepła sprawdza się ziemia wilgotna. Badanie gruntu pozwoli także ocenić, jak długie powinny być rury kolektora.

  1. Gruntowa pompa ciepła pionowa wymaga spełnienia kilku formalności

Mimo że montaż gruntowej pompy ciepła nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, to niezbędne jest spełnienie kilku formalności. Tego rodzaju prace podlegają prawu geologicznemu oraz górniczemu. Niezbędne jest więc opracowanie stosownego planu i przedłożenie go odpowiedniemu organowi administracji geologicznej. Należy to zrobić nie później niż na osiem tygodni przed rozpoczęciem prac. Jeśli w ciągu 30 dni od złożenia planu starosta nie wyda odmownej decyzji, można przystąpić do montażu gruntowej pompy ciepła.

Należy pamiętać także o tym, aby zgłosić prace burmistrzowi, wójtowi lub prezydentowi miasta, na którego terenie mają być przeprowadzone. Niezbędne jest także poinformowanie o tym organu administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego.

W ciągu sześciu miesięcy od momentu, gdy gruntowa pompa ciepła zostanie zainstalowana, należy przekazać administracji geologicznej „Dokumentację prac geologicznych wykonanych w celu wykorzystania ciepła ziemi”.

Ile kosztuje pompa ciepła gruntowa pionowa?

Gruntowe pompy ciepła z wymiennikiem pionowym są droższe od modeli powietrznych głównie ze względu na konieczność wykonania drogich odwiertów. Dokładny koszt takiego przedsięwzięcia zależy od wielu różnych czynników – m.in. im większa powierzchnia domu, tym droższa pompa ciepła.

Gruntowa pompa ciepła pionowa wraz z montażem kosztuje średnio około 60 000–70 000 zł. W przypadku dużych domów koszty te będą jeszcze wyższe. Pompa ciepła dla domu o powierzchni 200 m2 to koszt wynoszący nawet 100 000–130 000 zł.

Jeśli szukasz niezawodnych urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii, zapoznaj się z ofertę firmy DUNEKO. Znajdziesz w niej wydajne pompy ciepła wyróżniające się doskonałymi parametrami. Zapewnią one efektywne ogrzewanie, a także posłużą do podgrzewania wody użytkowej.

Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak

Autorski nadzór merytoryczny nad artykułami prowadzi Profesor Zwyczajny Andrzej J. Nowak – Przedstawiciel Polski w EUROTHERM Committee Unii Europejskiej z Zakładu Przepływu Ciepła i Energetyki Jądrowej, profesor Politechniki Śląskiej cytowany według Google Scholar 3437.

Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Nowak specjalizuje się w modelowaniu matematycznym procesów przepływu ciepła, numerycznej mechanice płynów, sprzężonych procesach transportu ciepła i masy, procesach zmiany fazy, problemach odwrotnych w wymianie ciepła, procesach wymiany biociepła, równaniach stanów gazów rzeczywistych, pompach ciepła i zastosowaniach strumienic w chłodnictwie, równowadze chemicznej w roztworach czynników rzeczywistych.

Biografia, przebieg pracy i osiągnięcia naukowe:
Profesor zwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od października 2007. Ponadto profesor zwyczajny, Uniwersytet Neapolu „Parthenope”, od czerwca 2019,
Profesor nadzwyczajny tytularny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, od maja 2005,
Cytowalność prac Profesora Andrzeja J.Nowaka wynosi 2452 na podstawie Google Scholar.
Profesor nadzwyczajny, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskie, 1 maja 2003 – 4 kwietnia 2005
Profesor wizytujący, Wessex Institute of Technology.
Współorganizator i organizator międzynarodowych konferencji naukowych w tym: Europejskiej Konferencji Nauk-termalnych European Thermal-Sciences Conference zorganizowanej pod auspicjami Komitetu EUROTHERM, 19-23 czerwca 2016, Kraków, Polska.

Zobacz film i dowiedz się więcej

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *